Βασ. Σοφίας 72, Ιλίσια, Αθήνα

Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών