Τσακάλωφ 1, Λάρισα 412 21

Γενικό Νοσοκομείο Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλειο