Εξοχή, Εξοχή, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεώργιος Παπανικολάου - ΑΠΘ