Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη 546 42

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης (Νευρολογική Κλινική)