Δεινοκράτους 70, Αθήνα 115 21

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών