Μονής Πετράκης 10-12 Τ.Κ.:11521

ΝΙΜΤΣ - Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ