Ρίο 265 04

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο