Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου

Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων