Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αθήνα 115 25

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας