Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αθήνα 115 25

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών