Γρ. Λαμπρακη 3, Θεσσαλονίκη 546 38

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως